S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Po odoslaní objednávky Vám zašleme obratom potvrdenie s presnou cenou a dodacou lehotou. Až po jej odsúhlasení z Vašej strany sa stáva objednávka záväznou s podmienkami:


Odsúhlasením potvrdenej objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami, ako aj s výškou ceny (vrátane balného a poštovného). Pri objednávkach nad 50€ (1350CZK) je poštovné na naše náklady.

 

1) Objednávka tovaru

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom e-shopu, objednávkového formulára na internetovej stránke dodávateľa, alebo telefonicky, alebo e-mailom (dan(a)danacoustic.sk). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním potvrdenia nezáväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke a v týchto obchodných podmienkach. V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, (adresa elektronickej pošty), telefónne číslo, spôsob dodávky a predmet objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo vhodnou formou (telefonicky/e-mailom) autorizovať objednávku kupujúceho.

2) Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Po overení a následnom odsúhlasení zo strany zákazníka je objednávka záväzná pre obidve strany.

Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že:

a) tovar je dlhodobo nedostupný
b) cena tovaru sa zmenila výrazným spôsobom
c) objednaný tovar sa nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci upovedomí kupujúceho telefonicky alebo emailom a prípadne sa s kupujúcim dohodne na dodaní iného tovaru. Ak objednaný tovar alebo navrhnutá náhrada nie sú dlhodobo dostupné, bude príslušný tovar z objednávky po dohode s kupujúcim vyradený.

3) Dodanie tovaru

Dodanie objednaného tovaru prebieha spôsobom určeným v objednávke:

a) na dobierku poštou, alebo UPS - k cene dobierky je pripočítavaná čiastka za poštovné a balné v závislosti od veľkosti objednávky. Výška poplatkov je obsiahnutá v potvrdení nezáväznej objednávky.

b) poštou, resp. špedičnou službou - ako balík po vykonaní úhrady kupujúceho bankovým prevodom, poštovou poukážkou a doručení finančnej čiastky na účet predávajúceho.

c) odber tovaru u predávajúceho - po vykonaní úhrady kupujúceho bankovým prevodom, poštovou poukážkou a doručení finančnej čiastky na účet predávajúceho.

4) Ceny

Ceny uvedené pri každej položke dostupné na internetovej stránke dodávateľa (www.danacoustic.sk) v objednávkovom formulári sú konečné ceny pre kupujúceho. Sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny a taktiež si vyhradzuje právo meniť ceny v prípade výraznej zmeny cien výrobcov a distribútorov, na čo kupujúceho upozorní pred dodaním tovaru

5) Platba

Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Tovar sa považuje za zaplatený:

a) dobierka – platba pri doručení tovaru poštovou službou, alebo kuriérom GLS na adresu uvedenú v objednávke. Pri zásielke na dobierku je doklad o zaplatení príjmový pokladničný blok.

b) prevod – kupujúci po odoslaní objednávky počká na potvrdenie od predávajúceho, či sa tovar nachádza práve na sklade. Po potvrdení objednávky dodávateľom kupujúci prevedie platbu na účet predávajúceho. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude tovar vyexpedovaný a zaslaný na adresu kupujúceho (odst.3 b), alebo pripravený na prevzatie v sídle dodávateľa (odst.3 c). Pri platbe prevodom po zaplatení na účet je účtovný doklad priložená faktúra.

6) Dodávka tovaru

Dodacia doba začína plynúť odo dňa potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim tovaru. Predávajúci expeduje tovar spravidla do 2 pracovných dní po prijatí objednávky, najviac však do 4 pracovných dní prostredníctvom Slovenskej pošty alebo špedičnej služby. Ak tak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov nemôže urobiť, je povinný o tom upovedomiť kupujúceho, prípadne dohodnúť inú alternatívu. Dodacia lehota pri dobierke býva do 3 pracovných dní od dodania tovaru prepravcovi. V prípade, že objednávka prekročí skladovú zásobu, môže sa dodanie tovaru predĺžiť. V takomto prípade predávajúci bude kontaktovať kupujúceho, aby potvrdil svoju objednávku s predĺženým dodaním.

7) Záruka

Zo zákona je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa kúpy tovaru. Na vybrané druhy tovarov je poskytovaná predĺžená záruka 36 mesiacov odo dňa kúpy tovaru.

 

8) Reklamácie

Zákazník má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prijatia.

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.

Odstúpenie od zmluvy - Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.
Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré sme oprávnení jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny. Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.) S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Postup pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. e-mailovou správou alebo poštovým listom, najjednoduchšie vyplnením doluvedeného formulára) na nasledovnej adrese:

e-mail: dan(a)danacoustic.sk

Poštová adresa:

DAN acoustic e-shop, s.r.o.
Topoľová 6983/11A
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

Vrátenie platby

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, používame na vrátenie platby bezhotovostný prevod na bankový účet. Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.
Platforma RSO pre riešenie sporov ON-LINE v rámci EU

9) Ochrana osobných údajov

Pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu sú nevyhnutné nasledujúce údaje:
meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Vyplnením elektronickej objednávky súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel. V prípade ak o to zákazník požiada jeho údaje budú trvalo odstránené z našej evidencie. Číslo našej registrácie na Úrade pre ochranu osobných údajov: 201307373

 

Formulár: reklamácia - odstúpenie od zmluvy.

V prípade dobierky alebo zásielky je kupujúci povinný zásielku riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. Ak sa vyskytli akékoľvek poškodenia na obale zásielky, je kupujúci povinný ihneď vec reklamovať u prepravcu. Podľa Poštových podmienok Slovenskej pošty (čl.65) "ak adresát alebo prvotný prijímateľ neuplatní reklamáciu poškodenia zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni dodania zásielky podľa Čl. 69 ods. 3, právo na náhradu škody zaniká."

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérnou službou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou dodacou adresou, za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérnou službou.

 

Reklamácia - odstúpenie od zmluvy
Meno Priezvisko: *
Váš e-mail: *
Váš telefón:
vyber- reklamácia / odstúpenie od zmluvy: *
číslo nákupnej faktúry: *
názov tovaru a popis závady:
číslo účtu pre vrátenie peňazí pri odstúpení:
Opíšte text z obrázku: *
 
ZmQwYzY4